Zakladanie sro a živnosti online | Biznis Planet

Konečný užívateľ výhod

tvar
Chcem zapísať do registra Chcem viac informácií

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Je povinnosťou takmer pre všetky s.r.o. s účinnosťou od 01.11.2018.

Ide o povinnosť podľa novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Ako si splniť zákonnú povinnosť? Jednoducho vyplňte náš kontaktný formulár. O všetko ostatné sa postará náš pracovník. Cena za zápis konečného užívateľa výhod je len 20€.

Chcem zapísať konečného užívateľa výhod

Kto je konečným užívateľom výhod?

Je to každá osoba, ktorá spĺňa aspoň jeden z nasledujúcich bodov.

  1. Priamo, alebo nepriamo vlastní podiel, alebo súčet podielov min. 25% na hlasovacích právach.
  2. Priamo, alebo nepriamo sa podieľa na základnom imaní v rozsahu min. 25%.
  3. Má právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný, alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena.
  4. Dokáže iným spôsobom ovládať právnickú osobu.
  5. Má právo na hospodársky zisk zo spoločnosti v rozsahu minimálne 25%.

Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, tichí spoločníci, v niektorých prípadoch štatutári.